Termeni și Condiții

Accesul la această aplicație și utilizarea informațiilor conținute în aceasta sunt supuse Condițiilor de utilizare specificate mai jos. Pentru a accesa această aplicație, trebuie să citiți și să acceptați Termenii de utilizare. Scopul acestei aplicații este de a oferi o platformă pentru municipalități pentru a prezenta proiecte potențiale de economisire a energiei sau de energie regenerabilă instituțiilor interesate în mod voluntar. Utilizarea acestei aplicații este gratuită. KPC nu își asumă nicio răspundere, garanție sau garanție pentru actualizarea, corectitudinea, caracterul complet sau disponibilitatea permanentă a informațiilor și / sau a surselor de informații din această aplicație. KPC își rezervă dreptul de a modifica, completa sau elimina din această aplicație orice informație în cazul unei potențiale utilizări abuzive a scopului acestei aplicații.

Kommunalkredit Public Consulting exclude orice răspundere (inclusiv neglijență) pentru pierderi sau daune, inclusiv daune sau pierderi de câștiguri indirecte sau indirecte, care pot apărea ca urmare a sau în legătură cu accesul la această aplicație, linkuri stabilite către alte site-uri web ale URL-urilor altor operatorilor sau indisponibilitatea acestui site web. Site-urile terțe conectate la acest site web, deși linkurile nu au și nu vor fi verificate de către Kommunalkredit Public Consulting. Prin urmare, Kommunalkredit Public Consulting nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestora, în special pentru oferte, produse, servicii și informații conținute în acesta. Reproducerea informațiilor sau a datelor și, în special, utilizarea textelor, părților din texte sau imagini este supusă aprobării prealabile de către Kommunalkredit Public Consulting. Această prevedere nu se aplică materialului disponibil pentru descărcare. Orice modificare, reproducere prin alte mijloace sau orice altă utilizare a unui astfel de material este interzisă.