Տվյալների գաղտնիություն

Մենք գնահատում ենք Ձեր գաղտնիությունը: Մենք պահպանում ենք Ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը՝ համաձայն տվյալների պաշտպանության գործող կանոնակարգերի, մասնավորապես՝ ըստ
Տվյալների պաշտպանության եվրոպական ընդհանուր կանոնակարգի (EU) 2018/1725: Գրանցվելով այս ծառայությանը և օգտագործելով այս հավելվածը, Դուք տալիս եք Ձեր տեղեկացված և անվերանայելի համաձայնությունը՝ մշակելու Ձեր անձնական տվյալները: