Məlumat məxfiliyi:

Məxfiliyinizə dəyər veririk. Şəxsi məlumatlarınızı məxfi və tətbiq olunan məlumatların qorunması qaydalarına uyğun olaraq, xüsusən Avropa Ümumi Məlumat Qoruma Reqlamentinə (Aİ) 2018/1725-ə uyğun olaraq aparırıq. Bu xidmətə qeydiyyatdan keçərək və bu aləti istifadə edərək, şəxsi məlumatlarınızı emal etmək üçün geri dönməz razılığınızı verirsiniz.