Çıxış məlumatları

Bu alət:
Kommunalkredit public Consulting GmbH
tərəfindən təqdim edilmişdir
https://www.kpc-consulting.at
Türkenstrasse 9
1090 Vyana
Avstriya

Avropa İttifaqı adından