İstifadə şərtləri:

Bu alətə və orada olan məlumatların istifadəsi aşağıda göstərilən İstifadə şərtlərinə tabedir. Bu alətə daxil olmaq üçün İstifadə şərtlərini oxumalı və qəbul etməlisiniz.
Bu alətin məqsədi bələdiyyələri potensial enerji səmərəliliyi və ya bərpa olunan enerji layihələrini könüllü olaraq maraqlı qurumlara təqdim etmək üçün bir platform ilə təmin etməkdir.
Bu alətin istifadəsi pulsuzdur.
KPC, bu alət ilə əlaqəli məlumatların və / və ya məlumat mənbələrinin müasirliyi, düzgünlüyü, tamlığı və ya daimi mövcudluğu üçün heç bir məsuliyyət, öhdəlik və ya zəmanət özünə götürmür. KPC, bu alətin məqsədindən sui-istifadə halında hər hansı bir məlumatı dəyişdirmək, əlavə etmək və ya bu alətdən çıxarmaq hüququnu özündə saxlayır.

Kommunalkredit Public Consulting, bu ələt ilə əlaqəli digər operatorlarının URL-lərin veb saytlarının mövcud olmamasını və ya bununla əlaqəli olaraq ortaya çıxa bilən dolayı zərər və ya gəlir itkisi daxil olmaqla zərər və ya itki üçün hər hansı bir məsuliyyəti (laqeydlik daxil olmaqla) istisna edir. Bu veb saytla əlaqəli üçüncü tərəf saytları, Kommunalkredit Public Consulting tərəfindən təsdiqlənməyib və təsdiqlənməyəcəkdir. Bu səbəbdən Kommunalkredit Public Consulting, onlarda yerləşən təkliflər, məhsullar, xidmətlər və məlumatlar üçün heç bir məsuliyyət daşımır.


Məlumatların çoxaldılması və xüsusilə mətnlərdən və ya şəkillərdən istifadə edilməsi Kommunalkredit Public Consulting tərəfindən əvvəlcədən təsdiq edilməlidir. Bu müddəa yükləmək üçün mövcud material üçün tətbiq edilmir. Bu cür materialların dəyişdirilməsi, başqa üsullarla çoxaldılması və ya hər hansı digər istifadəsi qadağandır.